OPRAVY V JČ

 
Rady, jak opravit diktát nebo jazykové cvičení, aby oprava měla smysl:
 
1. Malé písmeno na začátku věty - napište celou větu.
 
2. Za větou chybí znaménko ( . ?, ! ) - napište celou větu.
 
3. Chybí tečka, čárka, háček ve slově - napište pouze chybné slovo správně.
 
4. Chybí-li slovo ve větě - napište celou větu .
 
5. Mnou předepsané písmeno nebo slovo pod cvičením - napište celý řádek 
 
    tohoto písmene nebo slova.